Godište 10 Sveska 1-2, 2008

ČLANCI

Savremeni pristup ekonomskim doktrinama (5-22)
Katarina Stanković
Apstrakt Ceo Tekst

Ciljna usklađenost različitih varijanti rezidualnog prinosa (23-32)
Andrzej Cwynar
Apstrakt Ceo Tekst

Uloga poreskih podsticaja iz poreza na dobit u izgradnji konkurentosti (33-51)
Dragan M. Momirović
Apstrakt Ceo Tekst

Hotelski lanci u procesu globalzacije (53-63)
Gordana Radosavljević
Apstrakt Ceo Tekst

Industrijska politika Evropske unije (65-90)
Vladimir Mićić
Apstrakt Ceo Tekst

Savremeni pristup direktnom marketingu na poslovnom tržištu (91-112)
Marija Mandarić
Apstrakt Ceo Tekst

Političko lobiranje kao faktor uticaja na proces donošenja računovodstvenih standarda - nacionalna i međunarodna iskustva(113-130)
Dragomir Dimitrijević
Apstrakt Ceo Tekst

Koncipiranje analitičkog kontnog plana računovod stva troškova u skladu sa MRS/MSFI i zakonom o računovodstvu i reviziji (131-158)
Mirjana Todorović
Apstrakt Ceo Tekst