KONCIPIRANJE ANALITIČKOG KONTNOG PLANA RAČUNOVODSTVA TROŠKOVA U SKLADU SA MRS/MSFI I ZAKONOM O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI

Sastavljanje individualnog analitičkog kontnog plana jedan je od najvažnijih poslova u procesu organizacionog ustrojstva knjigovodstva, računovodstva, računovodstveno-informacionog sistema i informacionog sistema preduzeća. Polaznu osnovu za njegovo sastavljanje predstavlja propisani kontni okvir, kao zatvoreni sistem mogućih osnovnih računa, za određenu grupu pravnih lica, organizacija ili institucija. Važeći kontni okvir zahteva uspostavljanje dvokružnog sistema organizovanja knjigovodstva, i to sa: finansijskim knjigovodstvom (od klase 0 do klase 8) i obračunom troškova i učinaka (klasa 9). Kontni okvir kl. 9 je izuzetno fleksibilno postavljen. Ostavlja dovoljno prostora da se pri kreiranju analitičkog kontnog plana, a u skladu sa važećom regulativom i uz uvažavanje specifičnosti poslovanja konkretnog preduzeća, izvrši pravilno selektovanje i izbor osnovnih računa, kao i njihovo dalje raščlanjavanje i sistematizovanje, što su dva osnovna koraka u postupku koncipiranja. Radi se o izuzetno odgovornom, stručnom i kreativnom poslu, koji je poveren organima preduzeća.

Ključne reči: kontni okvir, kontni plan, organizaciono ustrojstvo, determinišući faktori, računovodstvo troškova;

  Ceo tekst