Kontakt

Izdavač, Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Za Izdavača, Dekan, Petar Veselinović

 

Glavni i odgovorni urednik, Vlastimir Leković

e-mail: lekovic@kg.ac.rs

Sekretar Uredništva, Nenad Stanišić

e-mail: nstanisic@kg.ac.rs

Tel: 034 303 504

Fax: 034 303 516

 

Uredništvo časopisa Ekonomski horizonti

Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu

34 000 Kragujevac

Liceja Kneževine Srbije 3

 

e-mail: horizonti@kg.ac.rs

 

www.horizonti.ekfak.kg.ac.rs