ULOGA PORESKIH PODSTICAJA IZ POREZA NA DOBIT U IZGRADNJI KONKURENTOSTI

U radu se ukazuje na poreske podsticaje koji se najčešće koriste, sa ciljem izgradnje konkurentnosti. Tu se pre svega, misli na poreske podsticaje u sistemu poreza na dobit, kao snižena poreska stopa na dobit, poreski praznici, ubrzana amortizacija i razne poreske olakšice po osnovu ulaganja. U početku rada, ukazuje se kako poreski podsticaji, moraju biti u funkciji industrijske politike, kako bi njihov učinak bio efikasniji. Zatim se daje, pregled najvažnijih poreskih podsticaja, sa posebnim naglaskom na njihove specifičnosti, prednosti i nedostatke.I na kraju se, daje pregled poreskih podsticaja u Srbiji, sa posebnim naglaskom na prilagođavanje politici državnih podsticaja, odnosno pravilima EU.

Ključne reči: poreski podsticaji, porez na dobit, poreski praznici, poreske olakšice, poreska amortizacija

  Ceo tekst