CILJNA USKLAĐENOST RAZLIČITIH VARIJANTI REZIDUALNOG PRINOSA

U savremenoj literaturi iz oblasti poslovnih finansija preovlađuje stav da je realizacija projekata čija je neto sadašnja vrednost pozitivna, siguran put za maksimiziranje vrednosti za vlasnike, kao primarnog cilja korporativnih preduzeća. Obzirom da vlasnici predstavljaju samo jednu od interesnih grupa koja polaže pravo na efekte aktivnosti, menadžeri, nezavisni u operativnom smislu i informaciono superiorni, mogu svoje odluke usmeriti i na projekte koji u datom trenutku ne daju očekivani doprinos vrednosti preduzeća. U pokušaju da spreče takve aktivnosti, vlasnici osmišljavaju sisteme menadžerskih kompenzacija, koje povezuju sa merilima ostvarenja postavljenog cilja (goal-congruent). Varijante rezidualnog prinosa, shvaćene kao razlika prinosa na kapital i cene kapitala, predstavljaju često korišćena merila ciljne usklađenosti.

Ključne reči: poslovne finansije,ciljna usklađenost, varijante rezidualnog prinosa

JEL Classification: G32

  Ceo tekst