SAVREMENI PRISTUP EKONOMSKIM DOKTRINAMA

U članku se razmatraju sledeća pitanja :predmet ekonomskih doktrina kao naučne discipline, naučne metode u analizi razvoja ekonomske misli i kriterijumi za periodizaciju, svrha i značaj ekonomskih doktrina.

Zaključak je da proučavanje razvoja ekonomske misli predstavlja uslov za razumevanje savremene ekonomske teorije i prakse i pomaže da se shvati priroda i suština ekonomske nauke, njene mogućnosti i ograničenja kao društvene nauke.

Ključne reči: razvoj ekonomske misli, ekonomske doktrine, ekonomska teorija ipraksa.

  Ceo tekst