POLITIČKO LOBIRANJE KAO FAKTOR UTICAJA NA PROCES DONOŠENJA RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA – NACIONALNA I MEĐUNARODNA ISKUSTVA

U radu je razmatrano kako političko lobiranje utiče na proces donošenja računovodstvenih standarda kako na nacionalnom tako i na međunarodnom nivou. Mnogi faktori utiču na proces donošenja i implementiranja računovodstvenih standarda, ali je u radu potenciran uticaj političkog lobiranja i to pre svega na teritoriji SAD i Evropske Unije. Političko lobiranje je prisutno u procesu donošenja standarda koji pokrivaju različite oblasti, što je prouzrokovalo i različite pokušaje kontrole procesa donošenja Međunarodnih računovodstvenih standarda i u SAD-u i u EU.

Ključne reči: političko lobiranje, međunarodni računovodstveni standardi, IASB, FASB, poslovne kombinacije, akcije zaposlenih

  Ceo tekst