Godište 9 Sveska 1-2, 2007

ČLANCI

Teorijska shvatanja o uticaju tržišta rada na krivu agregatne ponude (5-24)
Gordana Marjanović
Apstrakt Ceo Tekst

Social economy to deal with social exclusion in Poland (25-37)
Anna Karwinska
Apstrakt Ceo Tekst

Uloga univerziteta u privrednom rastu kroz empirijsko iskustvo u tranzicionoj zemlji (39-51)
Rasto Ovin
Apstrakt Ceo Tekst

Stanje reformi i prioriteti ekonomske politike u Srbiji (53-72)
Petar Veselinović
Apstrakt Ceo Tekst

Trendovi i promene u globalnoj konkurentnosti (73-88)
Sandra Stojadinović Jovanović
Apstrakt Ceo Tekst

Merenje koncentracije ponude grane (89-108)
Milan Kostić
Apstrakt Ceo Tekst

Kreiranje baze lojalnih potrošača (109-127)
Veljko Marinković
Apstrakt Ceo Tekst

PRIKAZ

Nezaposlenost u Evropskoj Uniji (129-132)
Maja Milutinović
Ceo Tekst