ULOGA UNIVERZITETA U PRIVREDNOM RASTU KROZ EMPIRIJSKO ISKUSTVO U TRANZICIONOJ ZEMLJI

U okruženju koje se naglo menja, evropski ekonomski odnosno poslovni fakultet treba da deluje kao promoter i kao kreator promena a ne kao pasivni posmatrač. Ova mu je uloga određena činjenicama, koje predstavljaju rastuća lokalna i međunarodna konkurencija na području visokog obrazovanja kao i očekivanja studenata, poslovnog okruženja i organa države i grada u kome se nalazi. Ovaj članak istražuje spremnost univerzitetskih nastavnika da predvode promene u tom smeru.

Ključne reči: Ekonomika obrazovanja, Bolonjska reforma visokog obrazovanja

  Ceo tekst