STANJE REFORMI I PRIORITETI EKONOMSKE POLITIKE U SRBIJI

Opšta ocena reformskog procesa u Srbiji, u periodu od 2001. do 2007. godine, sadržana je u činjenici, da su se ekonomske reforme dinamičnije odvijale od političkih, pravnih i institucionalnih reformi.

Privredu Srbije, u proteklih sedam godina tranzicije, karakterisala je relativna makroekonomska stabilnost, koja je praćena niskim nivoom investicione aktivnosti, bržim rastom uvoza od izvoza, uz visok spoljnotrgovinski deficit i visoku stopu nezaposlenosti.

Sada je, više nego ikada, potrebna potpuna implementacija razvojne strategije koja bi obezbedila prelaz privrede Srbije u višu razvojnu fazu, u kojoj se konkurentnost i razvoj zasnivaju na znanju, novim tehnologijama, efikasnoj upotrebi ljudskih i materijalnih resursa, većem povezivanju sa međunarodnim okruženjem i efikasnom funkcionisanju tržišne ekonomije.

Ključne reči: privreda, reforme, konkurentnost, strategija razvoja, integracije.

  Ceo tekst