MERENJE KONCENTRACIJE PONUDE GRANE

Donosioci ekonomskih odluka i istraživači koriste različite pokazatelje koncentracije da bi sagledali prirodu posmatrane tržišne strukture. Nivo koncentracije neke industrijske grane pokazuje nivo i prirodu konkurencije između firmi koje čine tu industrijsku granu. Ovaj članak nastoji da objasni neke od opšte prihvaćenih pokazatelja koncentracije ponude grane u tržišnoj ekonomiji.

Ključne reči: koncentracija, pokazatelji koncentracije, industrijska struktura, konkurencija, stabilnost.

  Ceo tekst