TRENDOVI I PROMENE U GLOBALNOJ KONKURENTNOSTI

Svetsku privredu i svetsku trgovinu karakterišu novi trendovi u globalnoj konkuretnosti. Ovi trendovi se ogledaju u značajnim promena u konkurentnosti pojedinih zemalja na svetskom tržištu. Proces globalizacije, rast globalnih tokova stranih direktnih investicija i aktivnosti transnacionalnih kompanija imaju veliki uticaj na porast tržišnih učešća pojedinih zemalja i njihove konkurentnosti. Transnacionalne kompanije su ključni nosioci globalne konkurentnosti. Ove kompanije mogu doprineti unapređenju konkurentnosti zemalja ostvarujući različite vrste veza sa domaćom privredom. Obe zemlje, izabrane za analizu u ovom radu, su ostvarile značajan porast svojih tržišnih učešća i konkurentnosti koji je bio povezan sa značajnim rastom priliva stranih direktnih investicija i aktivnostima transnacionalnih kompanija u ovim zemljama. Ali, kao što će rad pokazati, aktivnosti transnacionalnih kompanija su u različitoj meri bile ugrađene u privrede ovih zemalja. Potencijal aktivnosti transnacionalnih kompanija je daleko od svoje pune iskorišćenosti i u ovim, kao i u
drugim zemljama, zavisi od implementacije nacionalnih politika stranih direktnih investicija.

Ključne reči: globalna konkurentnost, transnacionalne kompanije.

  Ceo tekst