Volumen 16 Sveska 1, Januar - April 2014.

UVODNIK

 

Slavica P. Petrović

Ekonomski horizonti, 2014, 16(1), 1-2.   doi:10.5937/ekonhor1401001P
Ceo tekst  

IZVORNI NAUČNI ČLANCI

Uloga nacionalne kulture u izboru strategije promena u organizacijama

Nebojša Janićijević

Ekonomski horizonti, 2014, 16(1), 3-15.   doi:10.5937/ekonhor1401003J
Apstrakt Ceo tekst

Employment and value-added contribution of Slovenian high-growth companies (Gazelles)

Katja Crnogaj, Karin Širec

Ekonomski horizonti, 2014, 16(1), 17-30.   doi:10.5937/ekonhor1401017C
Apstrakt Ceo tekst

Testiranje granica relevantnog tržišta u politici zaštite konkurencije

Milan Kostić

Ekonomski horizonti, 2014, 16(1), 31-45.   doi:10.5937/ekonhor1401031K
Apstrakt Ceo tekst

Primena tehnika prikupljanja dokaza u ispitivanju osnovnih ciljeva revizije u osiguravajućim društvima

Biljana Jovković

Ekonomski horizonti, 2014, 16(1), 47-61.   doi:10.5937/ekonhor1401047J
Apstrakt Ceo tekst

PREGLEDNI ČLANAK

Tržišta hrane sa nutritivnom i zdravstvenom izjavom: Perspektive proizvođača i maloprodavaca

Žaklina Stojanović, Jelena Filipović, Dragan Stojković

Ekonomski horizonti, 2014, 16(1), 63-75.   doi:10.5937/ekonhor1401063S
Apstrakt Ceo tekst

PRIKAZ KNJIGE

Eiselt, H. A., & Sandblom, C.-L. (2007). Linear Programming and its Applications. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag

Olivera Janković

Ekonomski horizonti, 2014, 16(1), 77-79.   doi:10.5937/ekonhor1401077J
Ceo tekst

NAJAVA KONFERENCIJE

International Scientific Conference: Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014. November 27-28, 2014, Kragujevac, Serbia

Gordana Radosavljević

Ekonomski horizonti, 2014, 16(1), 81.   doi:10.5937/ekonhor1401081R
Ceo tekst