Godište 13 Sveska 2, 2011

ČLANCI

Fuzzy pristup za ekspertsku evaluaciju investicionog portfolija (5-23)
Maya Lambovska, Angel Marchev, Jr.
Apstrakt Ceo Tekst

Implementacija kaizen poslovne filozofije - program kontinuiranog unapređenja poslovnog procesa (25-43)
Dragan Vasiljević
Apstrakt Ceo Tekst

Problemi alokacije kapitala kompanija za neživotno osiguranje (45-69)
Jelena Kočović, Mirela Mitrašević, Mihailo Kočović, Marija Jovović
Apstrakt Ceo Tekst

Savremena interkulturna istraživanja organizacija: projekat GLOBE (71-85)
Dušan Mojić
Apstrakt Ceo Tekst

Testiranje realnosti ciklusa transakcija i salda računa zaliha i stalne imovine (87-105)
Biljana Jovković
Apstrakt Ceo Tekst

Unapređenje zapošljavanja mladih kao faktor razvoja nacionalne ekonomije (107-126)
Srđan Bogetić, Dejan Đorđević, Dragan Ćoćkalo
Apstrakt Ceo Tekst

Review of the monograph entitled "Poland-Serbia: the challenges of the scientific cooperation"; non-professional point of view (127-131)
Lech Czarnecki
Ceo Tekst