FUZZY PRISTUP ZA EKSPERTSKU EVALUACIJU INVESTICIONOG PORTFOLIJA

Glavni cilj ovog rada jeste predlaganje novog pristupa za evaluaciju investicionog portfolija koji se zove fuzzy pristup. Ovaj pristup preporučuje korišćenje teorije intervala poverenja, teorije fuzzy podgrupa i metodu ekspertize. Korišćenjem pomenutog insturmentarijuma (teorija i metoda) obezbeđuje se empirijsko sprovoñenje samog pristupa. U radu su dati podaci određenog slučaja koji imaju za cilj da pokažu primenljivost samog pristupa. Predloženi pristup može biti korišćen kao osnova za poreñenje i/ili rangiranje različitih portfolija. Procene se koristi od strane stručnjaka i njeni rezultati mogu biti pridodati rezultatima drugih pristupa za upravljanje portfoliom. Tako da se ovaj pristup  može opisati kao univerzalna alatka koja kombinuje nekoliko metoda za procenu ulaganja portfolija.

Ključne reči: upravljanje procesom investicionog portfolija, fazzy evaluacija; fazzy ekpertonst i matrice učestalosti; odloženi efekti.

  Ceo tekst