Očekivane tendencije BDP-a tri vodeće globalne ekonomije tokom 2020-ih: Da li je na pomolu rebalans (geo)ekonomske moći?

Goran Nikolić1 i Predrag Petrović2

1Institut za evropske studije, Beograd
2Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, Beograd

Međunarodni monetarni fond (International Monetary Fund - IMF) predviđa postepeno usporavanje, inače snažnog, rasta kineske ekonomije u prvoj polovini 2020-ih, te anemičan rast zapadnih ekonomija: SAD i posebno EU27. Imajući u vidu praktičnu (i simboličku) važnost dostizanja statusa ekonomije „broj jedan“, osnovni cilj rada je procenjivanje tendencija BDP-a (i BDP-a PPP) posmatranih ekonomija tokom naredne decenije. Glavni doprinos i nalaz ovog rada je procena budućih kretanja BDP-a za SAD, Kinu i EU27 u periodu 2025-30, na osnovu prethodnih trendova i projekcija IMF-a za 2020-24. Kineska privreda će postati globalno vodeća 2029-2030. Na osnovu izvršenih kalkulacija dokazana je osnovna istraživačka hipoteza, imajući u vidu da promene u globalnoj ekonomskoj poziciji impliciraju značajne geopolitičke posledice. Naime, dok će SAD, skoro izvesno, tokom 2020-ih ostati vodeća globalna sila, a EU nastaviti da bude fokusirana na sebe, ekonomski rast Kine će imati rastuće globalne konsenkvence, podstičući kretanje ka disperziji autoriteta. Taj zaključak je u skladu sa tvrdnjama većine relevatnih autora, koji potenciraju sve limitiraniju mogućnost SAD za unilateralne akcije.

Ključne reči: bruto domaći proizvod, ekonomski rast, Kina, SAD, EU27, globalni poredak

JEL Classification: F2, F50, O47

Ekonomski horizonti2020, 22(2), 159-171. Elektronska verzija objavljena 19. avgusta 2020
doi:10.5937/ekonhor2002159N