IPARD FONDOVI U FUNKCIJI RAZVOJA RURALNIH PODRUČJA REPUBLIKE SRBIJE

Stanislav Zekić, Bojan Matkovski i Žana Kleut

Ekonomski fakultet u Subotici Univerziteta u Novom Sadu

Sticanjem uslova za korišćenje pretpristupnih fondova Evropske unije, konkretno, sredstava namenjenih poljoprivredi i ruralnom razvoju (Instrument for Pre-accession Assistance in Rural Development - IPARD), Republici Srbiji (RS) biće pružena šansa da unapredi položaj poljoprivrednih gazdinstva, kao i stanje u ruralnim sredinama. Poljoprivreda ima specifičan značaj u privredi RS, a ruralna populacija čini skoro polovinu stanovništva, što dodatno povećava interes za ove fondove. S tim u vezi, cilj istraživanja je indentifikovati efekte korišćenja IPARD sredstava na razvoj ruralnih sredina, odnosno, društvenoekonomski progres ruralne populacije. Korišćena je kvalitativna deskriptivna analiza na osnovu empirijskih podataka. Osnovni zaključci su da će ovako struktuirana sredstava imati ograničen uticaj na smanjenje razvojnih nejednakosti i ostvarenje paritetnih uslova života između ruralnih i urbanih sredina. Naime, dominantna usmerenost IPARD sredstava ka investicijama u poljoprivredna gazdinstva i preduzeća, a ne ruralna domaćinstva, ograničava mogućnost njihovog snažnijeg uticaja na razvoj ruralnih sredina u RS.

Ključne reči: ruralni razvoj, IPARD fondovi, poljoprivreda, Republika Srbija, Evropska unija

JEL Classification: R11, R12, J11, J17, Q18

Ekonomski horizonti, 2016, 18(2), 169-180. Elektronska verzija objavljena 26. avgusta 2016. doi: 10.5937/ekonhor1602169Z
  Ceo tekst