DOHODOVNA KONVERGENCIJA U PROCESU PRIDRUŽIVANJA ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA EVROPSKOJ UNIJI

Nenad Stanišić

Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Porast životnog standarda, uz sustizanje nivoa dohotka po stanovniku koji se ostvaruje u razvijenim evropskim ekonomijama, jedno je od osnovnih očekivanja stanovništva evropskih tranzicionih ekonomija. Četvrt veka nakon otpočinjanja tranzicije, mnoge tranzicione zemlje su ušle u Evropsku uniju (EU) i značajno povećale bruto domaći proizvod po stanovniku. S druge strane, tranzicija u zemljama tzv. Zapadnog Balkana je, u tom smislu, razočarala. U radu se testira postojanje i brzina konvergencije dohodaka zemalja Zapadnog Balkana i razvijenih zemalja EU, uz poređenje sa tzv. „novim članicama EU“. Rezultati ukazuju da je, uprkos ostvarenoj konvergenciji dohodaka u pretkriznim godinama, izbijanje Globalne ekonomske krize razotkrilo mnoge strukturne i reformske probleme sa kojima se zemlje regiona susreću u dužem vremenskom razdoblju. Smanjivanje razlika u ekonomskoj razvijenosti između razvijenih članica EU i zemalja Zapadnog Balkana zaustavljeno je nakon početka Globalne krize, uz istovremeni rast dohodovnog jaza između zemalja Zapadnog Balkana i novih članica EU.

Ključne reči: konvergencija dohodaka, ekonomski razvoj, ekonomije Zapadnog Balkana, evropske ekonomske integracije

JEL Classification: O47, P27, F43

Ekonomski horizonti, 2016, 18(1), 3-14. Elektronska verzija objavljena 25. aprila 2016. doi:10.5937/ekonhor1601003S