KOMBINOVANJE METODOLOGIJA IDENTIFIKOVANJA I TESTIRANJA STRATEGIJSKIH PRETPOSTAVKI I ORGANIZACIONE KIBERNETIKE U UPRAVLJANJU PROBLEMSKIM SITUACIJAMA U PREDUZEĆIMA

Dejana Zlatanović

Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Manjkavosti individualne primene sistemskih metodologija u kreativnom bavljenju složenim, izmenljivim i višeznačnim upravljačkim problemima, tj. problemskim situacijama, uslovljene rastućom kompleksnošću i raznovrsnošću problemskih situacija, ukazuju na neophodnost kombinovane upotrebe sistemskih metodologija. Cilj istraživanja u radu je pokazati da se određena ograničenja individualne upotrebe interpretativne sistemske metodologije Identifikovanja i testiranja strategijskih pretpostavki (ITSP-metodologija) i funkcionalističke metodologije Organizacione kibernetike (OK) u upravljanju problemskim situacijama u preduzećima mogu otkloniti njihovim kombinovanjem. Nakon identifikovanja kritičkog sistemskog mišljenja, kao odgovarajućeg koncepcijskog okvira kombinovanja sistemskih metodologija, u radu su precizirana ključna svojstva i ograničenja ITSP-metodologije i metodologije OK, a zatim su opredeljene pretpostavke, uslovi, način i ograničenja njihovog sinergijskg korišćenja. Uprkos ograničenjima, metodološki primereno sinergijsko korišćenje odnosnih sistemskih metodologija omogućava unapređenje procesa upravljanja problemskim situacijama u preduzećima.

Ključne reči: upravljanje problemskim sitaucijama u preduzećima, metodologija Identifikovanja i testiranja strategijskih pretpostavki, metodologija Organizacione kibernetike, kombinovanje ITSP metodologije i OK metodologije

JEL Classification: M10, M21

Ekonomski horizonti, 2016, 18(1), 15-32. Elektronska verzija objavljena 25. aprila 2016. doi:10.5937/ekonhor1601015Z