KUPOVNI MARKETING: NOVA PARTNERSKA PERSPEKTIVA U KANALIMA MARKETINGA

Zoran Bogetić, Đorđe Kaličanin i Dragan Stojković

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu

Kupovni marketing je obećavajuća poslovna inicijativa novijeg datuma. Dinstinkcija u odnosu na tradicionalni marketing trasira polje novog povezivanja, partnerstva i boljih rezultata maloprodavaca i dobavljača. U radu je razjašnjena nova perspektiva marketinga, sa kupcem u fokusu. Maloprodaja je identifikovana kao gravitaciono težište saradnje preduzeća i novog poslovnog konsenzusa. Razjašnjene su koristi i izazovi kupovnog marketinga, uključujući trasiranje efikasnijeg modela menadžmenta kategorije i partnerskog stvaranja vrednosti. Na tragu razvoja novih odrednica menadžmenta kategorije, u radu je istaknut aspekt institucionalizacije saradnje na planu kupovnog marketinga, kao i budućnost višekanalne analize i zadovoljenja kupca.

Ključne reči: kupovni marketing, uvidi o kupcima, partnerstvo, menadžment kategorije

JEL Classification: M21, M31, L25, L81

Ekonomski horizonti, 2016, 18(1), 53-69. Elektronska verzija objavljena 25. aprila 2016. doi:10.5937/ekonhor1601053B