INTERAKCIJA IZMEĐU EFIKASNOSTI FINANSIJSKOG POSREDOVANJA I EKONOMSKOG RASTA

Milka Grbić

Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet

RFinansijski posrednici imaju ključnu ulogu u povezivanju štednje i investicija. Budući da efikasan transfer štednje u investicije otežavaju transakcioni i informacioni troškovi, finansijski posrednici su specijalzovani da minimiziraju navedene troškove po jedinici uloženog kapitala. Oni su, takođe, osposobljeni da identifikuju produktivne i inovativne investicione poduhvate koji doprinose rastu realnog output-a. Rast realnog output-a predstavlja bazu za uvećanje fiansijskog potencijala, što čini osnovu za razvoj finansijskih posrednika. S tim u vezi, pored analize relevantnih činilaca koji otežavaju proces mobilizacije i transfera štednje, u radu se razmatraju teorijski modeli koji stavljaju naglasak na odnos između efikasnosti finansijskog posredovanja i ekonomskog rasta. Rezultati istraživanja ukazuju da unapređenje poslovanja finansijskih posrednika omogućava brži ekonomski rast. Istovremeno, rast privredne aktivnosti povećava obim poslovanja finansijskih posrednika. Zahvaljujući efektima ekonomije obima koji doprinose smanjenju transakcionih i informacionih troškova, raste efikasnost finansijskog posredovanja.

Ključne reči: finansijsko posredovanje, akumulacija kapitala, produktivnost, ekonomski rast

JEL Classification: E44, G21, O40

Ekonomski horizonti, 2016, 18(3), 247-260. Elektronska verzija objavljena 30. decembra 2016. doi:10.5937/ekonhor1603247G
  Ceo tekst