DVOSTRUKI DEFICIT - PROBLEM EKONOMIJE REPUBLIKE SRBIJE

Nenad Janković

Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Pojam dvostruki deficit odnosi se na budžetski deficit i deficit tekućeg računa. U literaturi ne postoji jedinstven odgovor na pitanje kakva je uzročno-posledična veza između ovih deficita. U svakom slučaju, postojanje ovih deficita znači da je potrošnja u nekoj zemlji veća od njene proizvodnje, da su investicije veće od štednje. Potencijalni problem može predstavljati način finansiranja, kao i način korišćenja ovih sredstava. Krizne situacije doprinose porastu značaja ovog problema. U tim situacijama, u lošijem položaju će biti one zemlje kod kojih je budžetski deficit hronična pojava i koje nemaju dovoljno domaće štednje da finansiraju preveliku državnu potrošnju. Republika Srbija pripada grupi zemalja u kojima je budžetski deficit hronična pojava koja se finansira iz tuđih izvora.

Ključne reči: budžetski deficit, deficit tekućeg računa, dvostruki deficit, javni dug, spoljni dug, Republika Srbija

JEL Classification: E21, E22, F32, F34, H62, H63

Ekonomski horizonti, 2015, 17(2), 109-124.   doi: 10.5937/ekonhor1502109J