OTKRIVANJE I SPREČAVANJE MANIPULACIJA U BILANSU STANJA I IZVEŠTAJU O NOVČANIM TOKOVIMA

Dragomir Dimitrijević

Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Finansijski izveštaji koji sadrže objektivne, realne i pouzdane informacije predstavljaju ključnu osnovu za donošenje mnogobrojnih poslovnih odluka. Ukoliko se pri sastavljanju finansijskih izveštaja koriste određene manipulativne tehnike radi prikazivanja što boljih rezultata poslovanja, kvalitet finansijskih izveštaja će biti ugrožen. Mnogobrojne finansijske prevare dovele su do velikog nepoverenja u sistem finansijskog izveštavanja i računovodstveno-revizorsku profesiju, koji su neretko optuživani za nastanak prevara i gubljenje poverenja u pouzdanost finansijskih informacija od strane brojnih korisnika i donosilaca ekonomskih odluka. Iz tih razloga, u ovom radu su razmatrane tehnike manipulacija u finansijskim izveštajima, posebno, u bilansu stanja i izveštaju o novčanim tokovima, jer se ovi oblici manipulacija teže otkrivaju i sprečavaju u odnosu na manipulacije prihodima i rashodima u bilansu uspeha.

Ključne reči: bilans stanja, izveštaj o novčanim tokovima, finansijsko izveštavanje, prevare, tehnike manipulacija

JEL Classification: M48, K42

Ekonomski horizonti, 2015, 17(2), 137-153.   doi: 10.5937/ekonhor1502137D