UTICAJ KREATIVNOG RAČUNOVODSTVA NA KVALITET FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

Finansijski izveštaji su najvažniji output računovodstvene funkcije preduzeća. Brojni interni i eksterni adresati finansijskih izveštaja donose različite poslovne odluke na bazi informacija sadržanih u njima. Da bi te odluke bile ispravne finansijski izveštaji treba da budu sastavljeni u skladu sa odrеđenim principima i načelima finansijskog izveštavanja. Uvažavanje tih principa rezultiraće u istinitim i objektivnim izveštajima, pa će i odluke zasnovane na njima biti adekvatne. Međutim, finansijsko izveštavanje podložno je manipulacijama i nezakonitim radnjama, što za posledicu ima zamagljene ili falsifikovane izveštaje. Sve mere koje su namerno sprovedene sa ciljem sastavljanja finansijskih izveštaja koji ne pokazuju pravu finansijsku i prinosnu snagu konkretnog preduzeća mogu da se svrstaju pod termin „kreativno računovodstvo“.

Ključne reči: finansijsko izveštavanje, finansijski izveštaji, korisnici finansijskih izveštaja, načela finansijskog izveštavanja, kreativno računovodstvo.

  Full Text