TRANSFORMACIJA KORPORATIVNOG IZVEŠTAVANJA - OD FINANSIJSKOG KA POSLOVNOM IZVEŠTAVANJU

Globalna ekonomska kriza ukazala je na pogrešno zasnivanje poslovnih i ekonomskih odluka na kratkoročnim dobicima. Brojni autori apeluju na nepodudarnost koja postoji izmeñu informacija prezentiranih putem  finansijskog izveštavanja i informacionih potreba bilansnih adresata. Samostalno posmatrani, finansijski izveštaji ne omogućavaju komuniciranje ukupnih performansi preduzeća. Neki takvu okolnost objašnjavaju kao raskid „informatičke ekonomije“ sa finansijskim izveštajima industrijskog doba“.Otuda je korisnicima neophodno prezentovati dodatne infromacije nefinansijskog karaktera, zatim informacije orijentisane ka budućnosti, kao i dodatne informacije o nematerijalnoj imovini preduzeća. Rešenje je u integrisanoj upotrebi finansijskih i informacija koje se prezentuju u različitim prikazima iz domena poslovnog izveštavanja. Poslovno izveštavanje meñutim ne može biti statično, je će u suprotnom biti neadekvatno. Ono se menja na način da reflektuje promene u poslovanju, informacionim tehnologijama i potrebama korisnika. Za razliku od finansijskog izveštavanja koje akcenat stavlja na investitore, poslovno izveštavanje fokus stavlja na stejkholdere kao ključne korisnike informacija. Takav pristup je saglasan konceptu društvene
odgovornosti preduzeća.

Ključne reči: finansijsko izveštavanje, poslovno izveštavanje, izveštaj o dodatoj vrednosti, izveštaj o ključnim pokretačima vrednosti, integrisano izveštavanje, društvena odgovornost preduzeća.

  Ceo tekst